Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi. Turpinot apmeklēt šo vietni, Jūs piekrītat mūsu Privātuma politikai
Piekrītu

Privātuma politika

Versija: 2018. gada 25. maijs

Akciju sabiedrība “Capitalia”, kas reģistrēta un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003933213, juridiskā adrese: Brīvības iela 40-35, Rīga, Latvija (turpmāk saukta arī “mēs”, “Capitalia” vai “mums”), kā arī tās meitas uzņēmumi vai pārstāvniecības biroji citās valstīs, apkopo, izmanto un var koplietot Jūsu informāciju, kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Šī Privātuma politika attiecas uz to, kā mēs izmantojam jebkādu informāciju, ko saņemam, Jums izmantojot Capitalia mājas lapas, e-pasta paziņojumus, lietotnes, pogas un logrīkus (“Pakalpojumi”).

Informācijas apkopošana un izmantošana
Neatkarīgi no tā, no kuras valsts Jūs piekļūstat Pakalpojumiem, kur Jūs dzīvojat, vai no kurienes piegādājat informāciju, Jūs piekrītat Jūsu informācijas apkopošanai, nodošanai, manipulēšanai, uzglabāšanai, izpaušanai vai citai izmantošanai, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā, un Jūs skaidri atļaujat mums apkopot, nodot, izmantot un apstrādāt Jūsu informāciju Latvijā un jebkurā citā valstī, kurā darbojas sabiedrība. Sniedzot šo piekrišanu, Jūs saprotat, ka tiesību akti par personīgās informācijas turēšanu, apstrādi, izmantošanu un nodošanu Latvijā var atšķirties no Jūsu valsts tiesību aktiem. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Capitalia pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumi.

Mēs varam apkopot un apstrādāt informāciju turpmāk norādītajos gadījumos un veidos:
 • informācija, kas sniegta Jūsu reģistrācijas procesa laikā (piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • dati, kas mums tiek sniegti ar mūsu mājas lapas vai jebkādu citu saziņas kanālu starpniecību (piemēram, sarakste, aptaujas u.c.);
 • sniedzot informāciju Capitalia mājas lapas lietotāju konta izveides procesa ietvaros, kā arī informāciju par sīkdatnēm;
 • iegūstot datus no trešo personu reģistriem (parādu vēstures datu bāze, kredītbiroji, publiskie valsts reģistri u.tml.);
 • lietotāju saziņas datus, kas tiek savākti no Jūsu ierīcēm (piemēram, interneta protokola adrese, informācija, kas iegūta ar sīkdatņu starpniecību, gala iekārtas atrašanās vietas dati) un cita informācija, kura var uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Mēs uzkrājam informāciju par ierīci vai datoru, kuru Jūs izmantojiet lai piekļūt mūsu pakalpojumiem. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Capitalia mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. Serveris, kurā izvietotas Capitalia mājas lapas, reģistrē mājas lietotāja nosūtītos pieprasījumus (piemēram, atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Capitalia leģitīmā interese. Capitalia neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, automātisko lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, tāpēc mēs informējam par sīkdatņu izmantošanu, bet nejautājam Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Capitalia rūpējas par biznesa informācijas un personas datu drošību. Capitalia personas datu apstrādē izmanto savus un arī sadarbības partneru datu serverus. Datu pārraide tiek šifrēta, lai garantētu drošu informācijas apmaiņu. Mūsu darbinieki un sadarbības partneri ir parakstījuši konfidencialitātes vienošanās par informācijas neizpaušanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību, ka informācijas pārraide internetā ne vienmēr ir droša. Tāpēc Capitalia aicina Jūs rūpēties par datu drošību un aizsardzību. Pēc darbību veikšanas Capitalia mājas lapā vienmēr izejiet no sava lietotāja konta un neatstājiet konta paroli bez uzraudzības.

Capitalia mājas lapās var būt trešo personu sīkdatnes, iekļaujot, Google, Facebook un citas kompānijas. Google un Facebook, kas ir reģistrētas ASV, ir pievienojušas Eiropas Savienības -ASV Privātuma vairoga sarakstam, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro Eiropas Savienības pieprasītos privātuma standartus.

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Informācijas uzglabāšana
Visa jūsu sniegta informācija tiek uzglabāta mūsu drošajos serveros. Tiek izmantota SSL šifrēšanas tehnoloģija, lai nodrošināt drošu saziņu starp jums un mums. Visi personas dati tiek glabāti mūsu drošajā ar ugunsmūri aizsargātajā tīklā. Visiem mūsu un mūsu grupas darbiniekiem darba līgumos ir ietverts punkts par konfidencialitāti.

Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu izvēlēto paroli neuzzinātu citi. Mēs lūdzam jūs nevienam neizpaust paroli. Informācijas pārraidīšana pa internetu nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantē jūsu datu drošību, kamēr jūs lietojat Pakalpojumus. Kad mēs esam saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantojam stingri noteiktu kārtību un drošības pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi šai informācijai.

Dažiem Pakalpojumiem var būt tērzēšanas telpas vai foruma iespējas. Kad jūs izmantojat šīs iespējas, parūpējieties, lai jūs pats nesniegtu savus personas datus, kurus jūs nevēlaties darīt zināmus citiem un kurus citi lietotāji varētu apkopot vai lietot.

Capitalia glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, vismaz 10 gadus no sadarbības izbeigšanas brīža, vai kamēr Capitalia pastāv juridisks pienākums datus glabāt, vai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses vai cik ir nepieciešams, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, kā arī kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Informācijas izmantošanas mērķi un tiesiskais pamats
Capitalia apstrādā Jūsu personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde, līguma sagatavošana un noslēgšana, līguma administrēšana un izpilde;
 • Personas maksātspējas vērtēšana, kredītrisku pārvaldība;
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesus nodrošināšanai, biznesa plānošanai un analītikai;
 • Sabiedrības informēšanai par savu darbību;
 • Krāpšanas novēršanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Jaunumu un reklāmas izsūtīšanai.

Capitalia apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
 • Datu subjekta piekrišana.

Capitalia neapstrādā “īpašas kategorijas” personas datus par klientiem un sadarbības partneriem.

Informācijas izpaušana
Mēs nekad neizpaudīsim Jūsu personīgo informāciju trešajām personām bez Jūsu piekrišanas. Capitalia grupai piederošās sabiedrības (mātes uzņēmumi, meitas uzņēmumi, saistītie uzņēmumi) nav uzskatāmi par trešajām personām.

Mēs drīkstam izpaust jūsu personīgo informāciju trešajām personām tikai šādos konkrētos gadījumos:
 • ja mēs pārdodam vai iegādājamies jebkādu uzņēmumu vai aktīvus, mēs varam izpaust jūsu personas datus iespējamajam šāda uzņēmuma vai aktīvu pārdevējam vai pircējam;
 • ja Capitalia vai visus tās būtiskos aktīvus iegādājas trešā persona; šādā gadījumā personas dati par tās klientiem būs viens no atsavināmajiem aktīviem;
 • informācijas apmaiņa, kas nepieciešama, lai izpildītu regulējošos noteikumus un normatīvo aktu prasība, it īpaši saskaņā ar valsts iestāžu pieprasījumiem;
 • lai aizsargātu Capitalia leģitīmās intereses attiecībā uz maksātspējas izvērtēšanu līguma noslēgšanai vai kredītrisku pārvaldību līguma saistību izpildei.

Tāpat Capitalia var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku uzņēmuma darbību un savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju, kas par viņu savākta. Jūsu tiesības:
 • pieprasīt datus, kurus mēs ievācām un uzglabājam;
 • pieprasīt veikt izmaiņas kļūdaini sniegtajos datos, vai ja tie ir novecojuši vai ir nepilnīgi;
 • pieprasīt personas datu dzēšanu. Šādas tiesības nav piemērojamas gadījumos, ja dati ir nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie vākti vai apstrādāti, vai arī tie nepieciešami lai izpildītu juridisku pienākumu;
 • pieprasīt nebūt par jaunumu un reklāmas izsūtīšanas saņēmēju;
 • pieprasīt datu nosūtīšanu citam pārzinim.

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju, kā aprakstīts noteiktos gadījumos. Rūpējoties par datu drošību, šāda iespēja tiks nodrošināta un apstrādāta tikai identificētām personām, trīsdesmit dienu laikā no pieprasījuma brīža.

Pieprasījumu ir iespējams iesniegt šādā kārtībā:
 • personīgi rakstot pieprasījumu Capitalia birojā;
 • nosūtot pieprasījumu uz info@capitalia.lv, ja pieprasījums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par personas datu drošību, Jūs ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Izmaiņas privātuma politikā
Mūsu Privātuma politika var tikt grozīta. Visi turpmākie Privātuma politikas grozījumi, būs publicēti šajā lapā, kā arī būs pieejami drukātā versijā Capitalia birojos.

Kontaktinformācija
Mēs labprāt uzklausīsim jūsu jautājumus, komentārus un pieprasījumus par Privātuma nostādnēm, un tie jāadresē AS “Capitalia”, reģistrācijas nr. 40003933213, Brīvības 40-35, Rīga, LV-1050, Latvija, vai jānosūta uz e-pasta adresi: atsauksmes@capitalia.lv.
+371 2880 0880