Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi. Turpinot apmeklēt šo vietni, Jūs piekrītat mūsu Privātuma politikai

Sertificēti un neatkarīgi uzņēmumu novērtēšanas eksperti

Balstoties uz vairāku simtu dažādu nozaru uzņēmumu novērtējumu pieredzi, Capitalia sniedz profesionālu, neatkarīgu un ātru uzņēmuma vērtības noteikšanas pakalpojumu.

Novērtējuma izmantošana

Uzņēmuma novērtēšana ir viens no svarīgākajiem soļiem kompānijas pārdošanas procesa gaitā. Capitalia sagatavotais uzņēmuma novērtējuma ziņojums ļauj uzņēmējam labāk saprast sava biznesa vērtību pirms tā pārdošanas procesa sākšanas. Tikpat bieži šo pakalpojumu izmanto klienti, kas vēlas iegādāties biznesu. Mūsu speciālisti ir reģistrēti novērtējuma profesionāļi Uzņēmuma Reģistra biznesa vērtētāju datu bāzē, kā arī esam saņēmuši starptautiski atzītus uzņēmumu vērtēšanas sertifikātus. Rezultātā Capitalia sagatavotos vērtējuma ziņojumus var izmantot arī pamatkapitāla novērtēšanas un pārvērtēšanas gadījumos, un iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.
Noteikt uzņēmuma vērtību ir aktuāli arī situācijās, kas saistītas ar izmaiņām uzņēmuma īpašnieku struktūrā. Aplēst akciju vai kapitāldaļu vērtību ir neieciešams, ja viens no uzņēmuma līdzīpašniekiem vēlas tās atpirkt no pārējiem, vai otrādi, izbeigt savu dalību kapitālsabiedrībā un pārdot savu ieguldījumu citiem īpašniekiem vai jaunajam investoram. Arī tad, ja uzņēmuma attīstībai ir paredzēts piesaistīt riska kapitāla investīcijas, lai panāktu uzņēmumam izdevīgākos finansēšanas noteikumus, ir pareizi jānosaka kompānijas vērtība.
Darbojoties uzņēmumu aizdevumu, finanšu konsultāciju un riska kapitāla jomā, Capitalia biznesa novērtēšanas speciālisti ir guvuši plašu praktisku pieredzi un padziļinātu izpratni par investoru pieeju uzņēmumu vērtēšanai biznesa pirkšanas un pārdošanas darījumos. Kopumā mēs esam novērtējuši vairāk kā simts biznesus, un starp mūsu klientiem ir bijuši gan nelieli klienti kā Uro Klīnika un European Sport Installations, gan tādas kompānijas kā Re&Re un Rietumu Banka.

Novērtēšanas pakalpojumi

Uzņēmuma novērtējuma ziņojums

Šī pakalpojuma ietvaros Capitalia izstrādā detalizētu Uzņēmuma novērtējuma ziņojumu, izmantojot vismaz divas kompāniju novērtēšanas metodes. Balstoties uz klienta iesniegtajiem datiem un savu analīzi, Capitalia sastāda novērtējamā uzņēmuma darbības prognozi vairākiem gadiem uz priekšu. Parasti detalizētas nākotnes finanšu aplēses tiek sastādītas nākamajiem pieciem uzņēmuma darbības gadiem. Novērtējuma ziņojumā tiek aprakstīta izmantotā novērtējuma metodoloģija un pieņēmumi, uzņēmuma darbība, finanšu analīze un prognozes. Mēs izstrādājam novērtējuma ziņojumu 10 darba dienu laikā no klienta informācijas un avansa saņemšanas brīža. Gala norēķins par pakalpojumu notiek tad, kad klients ir pieņēmis darbu.

Ekspress novērtējums

Ja klientam nepieciešams ātri aplēst aptuvenu uzņēmuma vērtību, tam ideāli ir piemērots Ekspress novērtējuma pakalpojums. Sniedzot šo pakalpojumu, Capitalia nosaka uzņēmuma vērtību, balstoties uz salīdzinošo uzņēmumu novērtēšanas metodi. Mēs analizējam uzņēmuma vēsturiskos finanšu datus un apkopojam informāciju par darījumiem un uzņēmumiem, kas darbojas līdzīgās nozarēs. Šis apkopojums ir pamats uzņēmuma vērtības aprēķinam. Ekspress novērtējuma ziņojumā tiek iekļautas ziņas par uzņēmumu, salīdzināmo uzņēmumu saraksts, to vērtību raksturojošo finanšu rādītāji (koeficienti) un novērtēšanas aprēķini. Jāņem vērā, ka Ekspress novērtējums var nebūt piemērots atsevišķos gadījumos, piemēram, ja bizness ir tikko uzsācis darbību. Ekspress novērtējumu mēs sastādām 3 darba dienu laikā.

Novērtēšanas metodika

Sastādot uzņēmuma novērtējuma ziņojumu, Capitalia eksperti izvērtē, kuras no aprakstītajām metodēm izmantojamas katrā konkrētajā uzņēmuma novērtēšanas gadījumā. Papildu informāciju par novērtēšanas metodēm, ieteikumiem uzņēmuma vērtības celšanai un citus kompānijas novērtējuma aspektus esam apkopojuši mūsu Jaunumu sadaļā. Capitalia novērtēšanas procesā izmanto trīs starptautiski atzītas biznesa vērtības noteikšanas metodes:

Ieņēmumu metode

Capitalia analizē uzņēmuma vēsturiskos darbības rādītājus un ekonomikas un uzņēmuma darbības nozares attīstības perspektīvas, lai izveidotu prognozi uzņēmuma finanšu darbības rādītājiem nākotnē. Biznesa ieņēmumu un izdevumu, kā arī kapitālieguldījumu un apgrozāmā kapitāla ieguldījumu prognoze ļauj aplēst sagaidāmo naudas plūsmu no biznesa darbības turpmākajos gados. Lai noteiktu naudas plūsmas tagadnes vērtību, kas ir vienāda ar uzņēmuma vērtību pēc ieņēmumu metodes, mēs nosakām uzņēmuma kapitāla izmaksas. Tā ir atdeve, kuru prasītu investors par savu ieguldījumu uzņēmumā atkarībā no tā riska pakāpes. Ar šīs atdeves likmi nākotnes naudas plūsmu diskontē (nosaka vērtību tagadnes formā). Kaut arī nākotnes ienākumu un izdevumu prognozēšana ir sarežģīts uzdevums, tieši ieņēmumu metode ļauj vislabāk ņemt vērā uzņēmuma unikālo situāciju un tā attīstības plānus.

Salīdzinošo uzņēmumu un darījumu metode

Izmantojot šo metodi, Capitalia analizē tirgus cenu līdzīgiem uzņēmumiem, kas visbiežāk ir tās pašas nozares uzņēmumi. Izmantojot datus par darījumiem ar salīdzināmajiem uzņēmumiem vai publisku kompāniju tirgus cenu biržās Baltijas valstīs vai citur Eiropā, Capitalia aprēķina vidējos salīdzinošos rādītājus, kuri raksturo uzņēmumu vērtību atkarībā no tā peļņas, apgrozījuma un citiem datiem. Tā kā parasti nav iespējams atrast pilnīgi identiskus uzņēmumus, ir svarīgas mūsu ekspertu zināšanas par pareizu pielāgojuma koeficientu izmantošanu.

Aktīvu novērtēšanas metode

Strādājot ar šo metodi, Capitalia nosaka kompānijas bilances aktīvu (tai skaitā pamatlīdzekļu, debitoru, krājumu) tirgus cenu un no tās atņem visas uzņēmuma saistības (banku kredītus, parādus piegādātajiem un citus). Šī metode nebalstās uz pieņēmumiem par uzņēmuma darbību nākotnē un tāpēc to var uzskatīt par vienkāršāku pieeju uzņēmuma tirgus cenas identificēšanai. Tā kā šī metode neņem vērā uzņēmuma nemateriālās vērtības, kas netiek atspoguļotas bilancē (piemēram, preču zīmes, izstrādātās procedūras, klientu lojalitāte), tā galvenokārt tiek izmantota , novērtējot uzņēmumus grūtībās vai likvidācijas gadījumā, kad izdevīgāk ir pārdot uzņēmuma aktīvus un izbeigt darbību.

Cenrādis

Uzņēmumu novērtēšanas pakalpojumiem tiek piemērots sekojošs cenrādis:
Uzņēmuma novērtējuma ziņojums no EUR 1500
Ekspress novērtējums EUR 500
Tulkošana krievu un angļu valodās pēc vienošanās
Norādītās cenas neiekļauj PVN.

Pieteikties pakalpojumam

Lai pieteiktos pakalpojumam, mēs lūdzam aizpildīt zemāk esošo pieteikuma formu vai sazināties ar mūsu speciālistiem:
Datu pārzinis:
Akciju sabiedrība Capitalia
Reģ.Nr. 40003933213
Juridiskā adrese: Brīvības iela 40 - 35, LV-1050, Rīga, Latvija

Kontakti: +371 28800880, info@capitalia.lv
+371 2880 0880