Mēs izmantojam sīkdatnes

Profesionāli biznesa plāni investīciju piesaisti un attīstība

Balstoties uz mūsu pieredzi riska kapitālā un uzņēmumu kreditēšanā, mēs piedāvājam uzņēmumiem pieejamu un profesionālu biznesa plānu bankas kredīta, struktūrfondu un investīciju saņemšanai.

Pasūtīt biznesa plānu

Lai pieteiktos biznesa plāna sagatavošanas pakalpojumam, mēs lūdzam aizpildīt zemāk esošo pieteikuma formu vai sazināties ar mūsu speciālistiem:

Biznesa plāna izmantojums

Jebkurš uzņēmuma finansētājs, vai tā būtu banka, riska kapitāla fonds vai privāts investors, pieņem ieguldījuma lēmumu, balstoties uz sapratni par uzņēmuma nākotnes perspektīvām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai biznesa plāns tiktu izstrādāts kvalitatīvi un parādītu uzņēmuma vai projekta pašreizējo situāciju, kā arī izaugsmes perpektīvas. Tostarp ir nepieciešams veikt detalizētas finanšu prognozes, tirgus un konkurentu analīzi, aprakstīt uzņēmuma darbības stratēģiju un citus jautājumus.

Tāpat biznesa plānā ir jābūt skaidri izklāstītam ne tikai tam, cik daudz finansējuma ir nepieciešams, bet arī tam, kā tieši tas tiks izlietots un kādi būs paredzamie ieguvumi no šādām investīcijām. Tas, kādu iespaidu biznesa plāns atstās uz potenciālo investoru, ietekmē gan iespēju saņemt finansējumu, gan šī finansējuma saņemšanas noteikumus. Turklāt biznesa plāna sastādīšanas gaitā uzņēmums pats ir spiests pārdomāt un saplānot daudzus svarīgus aspektus attiecībā uz kompānijas darbību un stratēģiju, kas var būt noderīgi ikdienas darbā.

Kopumā Capitalia saviem klientiem ir izstrādājusi vairāk kā 30 biznesa plānu, kas tika veiksmīgi izmantoti bankas kredītu saņemšanai, privāto investoru piesaistei, ES fondu līdzekļu saņemšanai un citiem mērķiem.

Biznesa plāna pakalpojumi

Biznesa plāna izstrāde

Šī pakalpojuma ietvaros Capitalia izstrādā pilnu uzņēmuma biznesa plānu, kurā apraksta kompāniju, tirgu, konkurences apstākļus, produktus vai pakalpojumus, mārketinga un darbības plānu, finanšu prognozes un finansējuma piesaistes plānu. Lai izstrādātu biznesa plānu, ir nepieciešams iepazīties ar kompānijas finanšu pārskatiem (bilanci, peļnas un zaudējumu aprēķinu), darbības aprakstu un vadības plāniem. Jaundibinātajiem uzņēmumiem biznesa plāna sagatavošana balstās uz biznesa idejas aprakstu un interviju ar kompānijas vadītāju.

Biznesa plāna saturs tiek specifiski pielāgots tā mērķim: vai tas ir paredzēts iesniegšanai bankā, privātajam investoram, mezanīna aizdevējam, riska kapitāla fondam, struktūrfondu apguvei vai citai izmantošanai. Biznesa plāna apjoms parasti ir no 15 līdz 20 lapaspusēm un tas tiek nodots klientam gan drukātā, gan eletroniskā formā. Par papildu atlīdzību klients var saņemt arī biznesa plāna prognožu tabulas .xls formātā, kas ļauj klientam patstāvīgi veikt izmaiņas finanšu prognozēs „scenāriju analīzes”. Biznesa plānu mēs izstrādājam 10 darba dienu laikā no klienta informācijas un avansa saņemšanas brīža. Gala norēķins par pakalpojumu notiek, kad klients ir saņēmis darbu.

Finanšu prognožu modeļa sastādīšana

Gatavojot biznesa plānu, klients var izvēlēties patstāvīgi sagatavot biznesa plānam nepieciešamo tekstuālo aprakstu, bet Capitalia ekspertiem uzticēt profesionāla finanšu prognožu modeļa izstrādāšanu. Bez kvalificētas palīdzības tieši finanšu plāns var kļūt par klupšanas akmeni uzņēmējam bez atbilstošas pieredzes finanšu analīzē. Finanšu prognožu modelis ietver peļņas un zaudējuma aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu, kā arī izklāstu par pieņēmumiem, uz kuriem ir balstītas prognozes. Mēs izstrādājam finanšu prognožu modeli 5 darba dienu laikā no klienta informācijas un avansa saņemšanas brīža.

Biznesa plāna diagnostika

Ja uzņēmums jau patstāvīgi ir izveidojis biznesa plānu, Capitalia iesaka izmantot biznesa plāna diagnostikas pakalpojumu, pirms iesniegt to potenciālajam finansētājam. Mūsu speciālisti, darbojoties finanšu konsultāciju, riska kapitāla un uzņēmumu kreditēšanas jomās, ir veikuši novērtējumus vairākiem tūkstošiem biznesa plānu dažādās nozarēs. Balstoties uz šo pieredzi, mēs sniedzam uzņēmumam rakstisku viedokli par biznesa plāna saturu, kā arī ieteikumus šī plāna uzlabošanu. Šo pakalpojumu var izmantot arī biznesa plāna saņēmējs (investors), lai izvērtētu plānā ietvertās biznesa idejas pievilcīgumu un prognožu pamatotību. Biznesa plāna diagnostikas ziņojumu mēs sagatavojam 5 darba dienu laikā no biznesa plāna un avansa saņemšanas brīža.

Cenrādis

Biznesa plāna pakalpojumiem tiek piemērots sekojošs cenrādis:
Biznesa plāna izstrāde EUR 1900
Biznesa plāna prognožu tabulas .xls formātā EUR 100
Finanšu prognožu modeļa sastādīšana EUR 700
Biznesa plāna diagnostika EUR 500
Tulkošana krievu un angļu valodās pēc vienošanās
Norādītās cena neiekļauj PVN.

Biznesa plāna paraugs

Zemāk var iepazīties ar mūsu standarta biznesa plāna paraugu:

Papildjautājumu gadījumā mēs lūdzam rakstīt uz e-pastu konsultacijas@capitalia.lv vai zvanīt uz +371 2880 0880.
+371 2880 0880