Mēs izmantojam sīkdatnes

Finansējuma piesaistes speciālisti biznesa attīstībai un refinansēšanai

Ar uzkrāto pieredzi, pašiem veicot vairāk kā 300 riska kapitāla, uzņēmumu aizdevumu un mezanīna investīcijas, Capitalia ir īpašas priekšrocības palīdzēt klientiem piemeklēt un piesaistīt atbilstošāko finansējumu biznesam.

Finansējuma avoti

Gadījumos, kad uzņēmums vēlas saņemt finansējumu projektam, kas neatbilst mūsu pašu investīciju politikai nozares, apmēra vai citu kritēriju dēļ, Capitalia var uzņemties finansējuma piesaisti no citiem investoriem. Investīciju piesaistes process sākas ar klienta esošās situācijas un turpmāko plānu analīzi, kuras rezultātā mēs iesakām klientam piemērotākos finansējuma avotus.

Bankas kredīti

Vislētākais finansējums parasti ir bankas kredīts uzņēmumiem. Pateicoties savai pieredzei un kontaktiem banku nozarē, Capitalia izprot komercbanku kreditēšanas politikas prasības un spēj sagatavot un prezentēt klienta biznesa plānu tā, lai panāktu izdevīgākus aizdevuma nosacījumus. Tomēr jāņem vērā, ka komercbanku kreditēšanas politika ir piesardzīga un to priotitāte ir lielu un stabilu uzņēmumu kreditēšana pret nodrošinājumu. Bankas kredīts ir arī mazāk elastīgs finansējuma veids no klienta viedokļa, jo stringi noteiktā grafikā ir jāveic gan procentu, gan pamatsummas maksājumi.

Atbalsta instrumenti

Klientiem, kuru projekti neatbilst banku standarta kreditēšanas noteikumiem, Capitalia var sniegt konsultācijas par dažādiem valsts atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībai. Šo instrumentu skaitā ir Latvijas Hipotēku un zemes bankas administrētās kreditēšanas programmas, kā arī Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātās kredītu garantijas un mezanīna aizdevumi. Capitalia palīdz klientiem sagatavot atbalsta instrumentu saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju, tajā skaitā biznesa plānu, pieteikumu formas un citu informāciju.

Riska kapitāls

Jauniem un strauji augošiem biznesiem, kuri nevar piedāvāt aizdevējam nodrošinājumu vai nodrošināt regulāru un stabilu naudas plūsmu, par piemērotāko finansējuma veidu var kļūt investīcijas no riska kapitāla fondiem vai mezanīna investoriem. Capitalia speciālistiem ir ilgstoša pieredze, strādājot riska kapitāla nozarē, kas veicinājusi izpratni par riska kapitāla fondu prioritātēm, investīciju politiku, projektu vērtēšanas principiem un izskatīšanas gaitu. Capitalia sniedz padomus uzņēmējiem par to, kā piesaistīt riska kapitālu uz iespējami izdevīgākiem noteikumiem, kā arī veic uzņēmuma novērtēšanu, piedalās līgumu pārrunās, sniedz ieteikumus darījuma strukturēšanā un nepieciešamības gadījumā izstrādā biznesa plānu iesniegšanai riska kapitāla fondiem.

Biznesa enģeļi

Alternatīva finanšu investoriem (bankām un riska kapitāla fondiem) ir investīciju piesaiste no privātiem investoriem. Capitalia priekšrocība ir pieeja plašai, vairāk kā 300 privāto investoru datu bāzei. Privāto investoru finansējums var būt īpaši piemērots salīdzinoši nelielām darījumu summām (no EUR 10 tūkstošiem līdz 100 tūkstošiem). Privātie investori jeb biznesa enģeļi labprāt piedāvā uzņēmumiem ne tikai kapitālu, bet arī vērtīgus padomus un kontaktus. Visbiežāk privāto investoru līdzekļi tiek piesaistīti aizdevuma formā vai kā aizdevuma un pašu kapitāla ieguldījuma kombinācijā. Mēs piedāvājam klientiem pilnu finansējuma piesaistes procesa vadību, tajā skaitā, palīdzot arī ar darījuma juridisko strukturēšanu un vienošanos par darījuma līguma noteikumiem.

Pieredze

Capitalia un tās speciālisti ir noslēguši vairāk kā 50 uzņēmumu pārdošanas, finansējuma piesaistes un finanšu konsultāciju darījumus Baltijas valstīs.

Pieteikties pakalpojumam

Lai pieteiktos pakalpojumam, mēs lūdzam aizpildīt zemāk esošo pieteikuma formu vai sazināties ar mūsu speciālistiem:
+371 2880 0880